Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2169 A4.2. Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa B 3 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2168 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa, LOGO2171 Kliininen tapaustyöskentely, LOGO2172/2173/2174 Ohjattu kliininen asiakastyö A/B/C

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-ymmärtää logopedisen arvioinnin osa-alueet ja merkityksen kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen ja kuntoutuksen vaikuttavuuden perustana
-ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja toimintakyvyn osa-alueet kuntoutuksen suunnittelussa
-osaa kirjaamiskäytänteet ja tiedostaa niiden merkityksen esim. kuntoutuksen vaikuttavuuden osoittamisessa
-tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä kehitettäviä osa-alueitaan puheterapeutin työn kannalta

Sisältö

-Kurssilla käsitellään opiskelijan omia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kliiniseen työhön
-Kurssiin sisältyvällä harjoitustyöskentelyllä perehdytään mm. kuntoutustavoitteiden asetteluun, ICF-viitekehykseen, yhteenvetojen kirjoittamiseen ja asiakaslähtöiseen työskentelyotteeseen

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Shipley, K.G. & Roseberry-McKibbin, C. (2006). Interviewing and counselling in communicative disorders. Principles and procedures.

Rissanen, P., Kallanranta, T. & Suikkanen, A. (2008). Kuntoutus.

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos