Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2170 A4.3. Työnohjaus ja ammatillinen kasvu 2 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
LOGO2169 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa B

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-hahmottaa puheterapiaprosessin kokonaisuutena
-omaa valmiuksia ammatilliseen kasvuun terapeuttina
-tunnistaa omia voimavarojaan ja tunnereaktiotaan sekä ymmärtää niiden taustan
-ymmärtää työnohjauksen merkityksen oman työn kehittämisen ja voimavarojen kohdentamisen tukena

Sisältö

-Luennoilla käsitellään kuntoutusprosessiin sisältyviä terapeuttisuuden teemoja
-Pienryhmätyöskentelyssä lähestytään opiskelijoiden itse valitsemia teemoja työnohjauskeskustelun keinoin

Toteutustavat

Luennot, pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos