Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2171 A4.4. Kliininen tapaustyöskentely 2 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2168 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa A, LOGO2169 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa B

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-hahmottaa puheterapiakokonaisuuden (alkutilanne, arviointi, tavoitteiden asettaminen, kuntoutuksen vaikuttavuus ja raportointi)
-osaa huomioida toimintakyvyn, asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisuuden puheterapiatyössä
-osaa pohtia teoriatiedon merkitystä kliinisessä toteutuksessa

Sisältö

-Kurssi on johdantoa kliiniseen työskentelyyn
-Kurssilla perehdytään asiakastapauksiin ryhmissä työskennellen
-Kurssi sisältää demonstraatio-opetusta

Toteutustavat

Luennot/seminaarit, ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyö, esitelmä

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos