Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2172 A4.5. Ohjattu kliininen asiakastyö A (ohjaava/ennaltaehkäisevä jakso) 2 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2168 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa A, LOGO2169 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa B, LOGO2171 Kliininen tapaustyöskentely, asiakaskohtaisesti määräytyvät aineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-on omaksunut puheterapeutin ammattiroolin, etiikan ja ohjaavat työtehtävät
-hahmottaa ohjaavan puheterapiatyön tavoitteet, menetelmät ja merkityksen
-osaa huomioida asiakaslähtöisyyden ohjaavassa puheterapiatyössä
-osaa pohtia tutkimustiedon merkitystä kliinisessä toteutuksessa
-osaa tehdä havaintoja omasta työskentelystä

Sisältö

-Opiskelija toteuttaa ohjaavan /ennaltaehkäisevän harjoittelujakson laillistetun puheterapeutin ohjauksessa
-Opiskelija raportoi jaksosta suullisesti ja kirjallisesti kliinisten käytäntöjen mukaisesti

Toteutustavat

Asiakastyön harjoittelu, ryhmäohjaus, kirjallinen työskentely, alku- ja loppuseminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjalliset harjoitustyöt.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Asiakaskohtaisesti määräytyvä kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos