Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2174 A4.7. Ohjattu kliininen asiakastyö C (kuntouttava jakso) 4 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
(tai rinnakkain suoritettavat) LOGO2168 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa A, LOGO2169 Ammattikäytänteet ja kliiniset taidot logopediassa B, LOGO2171 Kliininen tapaustyöskentely, asiakaskohtaisesti määräytyvät aineopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
-on omaksunut puheterapeutin ammattiroolin, etiikan ja puheterapeutin työtehtävät
-hallitsee puheterapeuttisen kuntoutuksen tavoitteiden asettamisen, menetelmien valinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin keinoja asiakkaan toimintakyvyn kannalta (ICF)
-osaa käyttää tutkimustietoa hyödyksi kliinisessä toteutuksessa
-ymmärtää moniammatillisuuden ja puheterapeutin roolin
-hallitsee ongelmanratkaisu- ja organisointaitoja ja osaa mukauttaa omaa työskentelyä

Sisältö

-Opiskelija toteuttaa puheterapeuttiseen kuntoutukseen painottuvan harjoittelujakson laillistetun puheterapeutin ohjauksessa
-Opiskelija raportoi jaksosta suullisesti ja kirjallisesti kliinisten käytäntöjen mukaisesti

Toteutustavat

Asiakastyön harjoittelu, ryhmäohjaus, kirjallinen työskentely, alku- ja loppuseminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Asiakaskohtaisesti määräytyvä kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos