Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on tarkastella miten ihmiskäsitykset liittyvät käsityksiin rationaalisuudesta ja yhteiskunnasta. Kurssilla perehdytään väitteiden tueksi tarjottujen perusteiden eli argumenttien kriittiseen arviointiin sekä kriittisen ajattelun peruskäsitteistöön. Kurssilla tutustutaan sekä yleisen tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin että yhteiskuntatieteiden erityispiirteisiin.

Sisältö

-Ihmiskäsitykset ja rationaalisuus
-Argumentaatio ja kriittinen ajattelu
-Tieteellinen menetelmä ja selittäminen tieteissä
-Yhteiskuntafilosofiat ja yhteiskuntatieteet

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Muut opinnot (Logopedia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos