Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO4111 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan lukuvuoden alussa

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan opintojaan ja seuraamaan suunnitelmien toteutumista.

Sisältö

Opiskelijoiden henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseen orientoiva seminaarikerta (2 t), jonka yhteydessä opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Ensin jokainen opiskelija laatii pienryhmässään oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) ja toimittaa sen vastuuopettajalle. Tämän jälkeen suunnitelmat käydään läpi vastuuopettajan kanssa erillisessä pienryhmätapaamisessa 1. opiskeluvuoden syyslukukauden aikana. Opiskelija sitoutuu noudattamaan pienryhmätapaamisen yhteydessä hyväksyttyä suunnitelmaa kandidaatintutkintoon loppuun asti. Suunnitelmien toteutumista seurataan ja tarvittaessa korjataan opintojen edetessä. Opiskelijalla on vastuu ottaa yhteyttä vastuuopettajaan, mikäli hän ei pysty noudattamaan suunnitelmaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintosuunnitelman laatiminen ja osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
Muut opinnot (Logopedia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos