Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
510000MA 1.1. Johdatus matkailuliiketoimintaan 3 op
Vastuuhenkilö
Janne Lindstedt, TuKKK/ Turku

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää matkailuyritysten liiketoiminnan erityispiirteet. Lisäksi opiskelija tuntee matkailualan keskeiset kehittäjä- ja tutkimusorganisaatiot sekä tieteelliset julkaisut.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan matkailuliiketoimintaan eri näkökulmista. Perehdymme matkailuyrityksiin ja alan keskeisiin organisaatioihin sekä kansallisen tason matkailustrategiaan ja matkailututkimukseen.

Toteutustavat

Verkkotyöskentely ja itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Verkkokurssi, itseopiskelutehtävät ja ryhmäkuulustelut.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sähköinen materiaali oppimisympäristössä (Moodle)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies