Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY500001 KUME19 Kestävän brändipääoman rakentaminen aluetalouden näkökulmasta 6 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen ja Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa kestävän brändipääoman rakentamisen merkityksen osana alueen taloutta. Hän oppii näkemään kestävän brändinrakentamisen strategisesta aluekehityksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää alueiden taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn edellytyksiä sekä alueellisten erojen syitä. Opiskelija oppii yhdistämään ja soveltamaan brändipääoman rakentamisen, paikan markkinoinnin ja aluetalouden teoreettista osaamistaan käytännön harjoitustöissä. Opintojakson päätösseminaarissa opiskelijat esittävät harjoitustöitään, joiden lähtökohtana on Satakuntaliiton maakuntastrategiaa myötäilevä toimeksianto. Satakuntaliitolta saatavat toimeksiannot liittyvät Satakunnan maakuntastrategiaan, jossa fokuksena on maakunnan brändin kehittäminen erityisesti aluetalouden näkökulmasta.

Toimeksiantoina annettavat harjoitustehtävät liittyvät alueen kannalta merkittäviin kehittämiskohteisiin ja mukailevat myös valtakunnallisia VisitFinlandin katto-ohjelmia. Opiskelijat viimeistelevät harjoitustyönsä seminaarissa saatujen kommenttien pohjalta.

Vieraileva postdoc-tutkija NN esittelee (in English) kansainvälisiä esimerkkejä matkailun brändäämisestä kestävän kehityksen mukaisesti.

Sisältö

Kulttuurisesti ja ympäristöllisesti kestävä paikan markkinointi, alueen brändipääoman rakentaminen, aluekehitys, tilastojen hyödyntäminen aluekehityksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Luento-opetus 12 t (kansantaloustiede/aluetalous: Teemu Haukioja 6 t, markkinointi: Arja Lemmetyinen 6 t). Cases in English 8 t (NN). Päätösseminaari 4-6 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Suorituskieli suomi. Luentoihin ja muuhun oppimateriaaliin pohjautuva harjoitustyöskentely, jonka aikana opiskelijat kirjoittavat n. 25-30 sivun pituisen esseen valitsemastaan toimeksiannosta. Harjoitustyöt esitetään päätösseminaarissa ja ne viimeistellään seminaarissa saatujen kommenttien pohjalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. International Place Branding Yearbook 2010. Place Branding in the new age of innovation (eds. Frank M. Go and Robert Govers). Palgrave Macmillan.
  2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijoiden ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.