Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUME0104 6.2. Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 3 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Maarit Grahn TY/KTMT, Pori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Humanistisen näkökulman haltuunotto kulttuuriperinnön tuotteistamisessa. Opiskelija oppii hahmottamaan kulttuuriperinnön tuotteistamisen yhtenä historiakulttuurin ulottuvuutena. Opiskelija ymmärtää kulttuuriperinnön hyödyntämisen motiiveja ja mekanismeja.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kulttuuri- ja elämysmatkailun kulttuurisiin mekanismeihin ja paneudutaan historian, perinteiden ja kulttuurien hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen matkailussa erilaisten esimerkkien avulla. Lisäksi tutustutaan aihetta koskeviin tutkimuksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Grahn, Maarit 2014: Perheyhtiö ja paikallisuus. A. Ahlström Osakeyhtiön historian perintö Noormarkussa. Turun yliopiston julkaisuja 374, Turku.

Luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies