Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUME0101 4. Luonto ja ympäristö matkailussa 3 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Katariina Teräs, TY/ KTMT/ Pori

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on saada opiskelija ymmärtämään, mitä ympäristö- ja luontomatkailulla sekä kestävän kehityksen matkailulla Suomessa ja muualla maailmassa tarkoitetaan. Kurssilla opiskelija perehtyy ympäristön ja matkailun suhteeseen sekä maiseman merkitykseen matkailussa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyvään termistöön ja luodaan lyhyt katsaus siihen, mikä merkitys ympäristöllä on ollut matkailun historiassa. Lisäksi käsitellään massaturismin aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja sitä, miten eri maat ovat reagoineet turismin tuomiin ongelmiin. Lisäksi pohditaan sitä, millainen on ympäristövastuullinen matkailuyritys ja mitä toimenpiteitä on tehty kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ympäristöystävällisemmän matkailun puolesta. Opintojaksossa tarkastellaan myös maiseman merkitystä matkailussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Verkkoluennot ja harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies