Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0014 Tietojärjestelmien kehittäminen ja mallintaminen 3 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää opiskelijat siihen mitä tietojärjestelmät ovat, miten niitä kehitetään ja mikä on arkistoammattilaisen rooli kehittämistyössä. Lähtökohtana on organisaation ja käyttäjien tarpeiden huomioiminen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tietojärjestelmän kehittämismenetelmiin ja -teorioihin, kehittämisprojektin elinkaareen sekä yleisimpiin mallinnustekniikoihin. Kurssiin sisältyy mallinnusharjoituksia. Kurssi tarjoaa pohjatiedot kurssille Tietokannat I.

Toteutustavat

Luennot, mallinnusharjoitukset, viikkotehtävät, kirjallisuus, sähköinen tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, viikkotehtävät ViLLEssä, harjoitukset ja tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  •         Henriksen & Andersen: Electronic records management systems implementation in the Pakistani local government. Records Management Journal Vol 18 No 1, 2008.
  •           Johnston & Bowen: The benefits of electronic records management systems. A general review of published and some unpublished cases. Records Management Journal Vol 15 No 3, 2005.
  •           Maguire: Lessons learned from implementing an electronic records management system. Records Management Journal Vol 15  no 3, 2005.
  •           Malhotra & Galletta: Building systems that users want to use. Communications of the ACM, Vol. 47 No. 12, 2004.
  •           Markus & Kiel:  If We Build It, They Will Come: Designing Information Systems that People Want to Use. Sloan Management Review Vol 35, Issue 4, 1994.
  •           Sexton, Anna; Turnera, Chris; Yeoa, Geoffrey & Hockey, Susan: Understanding users: a prerequisite for developing new technologies. Journal of the Society of Archivists. Volume 25, Issue 1, 2004 33-49
  •           Kooste tietojärjestelmän kehittämistä koskevasta uutisoinnista

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies