Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKI0020 Valinnaiset opinnot 3 op
Vastuutaho
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään arkistoalasta tavalla joka tukee hänen kiinnostuksenkohteitaan ja urasuunnitelmiaan.

Sisältö

Opintojakson sisällöstä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Opinnot voivat koostua esimerkiksi arkistoalan seminaareihin tai vierailuluennoille osallistumisesta ja niistä raportoinnista, kirjatentistä, esseestä tai vastaavan opettajan kanssa erikseen sovitusta kurssista.

Vaadittavat opintosuoritukset

kirjatentti, essee, vierailuluentopassi tai kurssi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esimerkkejä kirjallisuudesta, johon essee voi pohjautua tai josta voidaan opiskelijan mielenkiinnon mukaan koota 3op kokonaisuus.

  •           Amas, Paula: Counter Archive : Film, the Everyday, and Albert Kahn's Archives de la Planete. 2010.
  •           Blouin, Francis Xavier Rosenberg, William G.: Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory : Essays from the Sawyer Seminar. 2011.
  •           Community archives. The shaping of memory. Ed. Jeanette a Bastian & Ben Alexander. 2009.
  •           Danielson Elena S. The Ethical Archivist, 2010.
  •           Kuula, Arja: Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys, 2014.
  •           Lacher-Feldman, Jessica L.: Exhibits in Archives and Special Collections Libraries. Society of American Archivists. 2013
  •           Mayer-Schöberger, Viktor & Cukier, Kenneth: Big data: a revolution that will transform how we live, work, and think Boston, Ma. : Houghton Mifflin Harcourt, cop. 2013
  •           Perspectives on Women's Archives. Ed by Tanya Zanish-Belcher & Anke Voss. Society of American Archivists. 2013.
  •           Scrapbooks, Snapshots and Memorabilia: Hidden Archives of Performance. Ed. McGillivray, Glen. 2011.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan, jos opiskelija on jo aikaisemmissa opinnoissaan suorittanut vanhojen käsialojen opintoja. Opiskelija voi ehdottaa myös itse kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies