Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0978 P2.3 Rooman kirjallisuuden historia 3 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Minna Seppänen

Osaamistavoitteet

Rooman kirjallisuuden lajien, keskeisten teosten ja auktorien tuntemus. Asiaankuuluvan terminologian ja nimistön hallinta ja niiden suomenkielisen asun tuntemus.

Sisältö

Rooman kirjallisuuden lajit ja keskeiset teokset sekä auktorit

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento-opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli kohta suoritetaan kirjatenttinä, S. Harrison (ed.), A Companion to Latin Literature.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P2 Antiikintutkimus ja -tuntemus (Latinalainen filologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset