Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0845 P2.4 Antiikin filosofia 2 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Minna Seppänen

Osaamistavoitteet

Antiikin filosofian ja aatemaailman perustuntemus.

Sisältö

Esisokraatikot, Sokrates, Platon, Aristoteles, stoalaiset. Erilaiset filosofiset kysymykset (metafysiikka, ontologia, tieto-oppi eli epistemologia, etiikka).

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento-opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli kohta suoritetaan kirjatenttinä, Thesleff & Sihvola, Antiikin filosofia ja aatemaailma, sivut 1–351.

Lisätietoja

Mikäli Thesleff & Sihvola (1-351) on jo suoritettu kreikkalaisen filologian opintoihin, korvataan se 2 opintopisteen optiolla kohdasta P3: P3.3 Uskonto antiikin maailmassa tai P3.4 Roomalaista mytologiaa tai P3.5 Kirjan historia keskiajalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P2 Antiikintutkimus ja -tuntemus (Latinalainen filologia)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset