Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1203 A1.1 Latinan ohjattu tekstinluku 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
P1

Osaamistavoitteet

Oppia ohjatusti apuneuvojen avulla analysoimaan, kääntämään ja ymmärtämään latinankielistä proosatekstiä ja ottamaan selvää sen historiallisesta, kirjallisesta ja kulttuurisesta kontekstista sekä tulkitsemaan tekstikriittistä apparaattia. Oppia muoto-opin ja syntaksin yhteistyö latinankielisen tekstin merkityksen muodostumisessa. Oppia aktiivisesti käyttämään latinan keskeistä sanastoa.

Sisältö

Tekstinluku ja sen apuneuvot, kieliopilliset harjoitukset, keskeinen sanasto.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitukset, jatkuvasuoritteinen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

T. Pekkanen, Ars Grammatica, A. Streng, Latinalais-suomalainen sanakirja; Caesar, Bellum civile 1. kirja opettajan antamana materiaalina.

Lisätietoja

Jakson tarkoituksena on syventää latinan peruskursseilla hankittua kielitaitoa ja johdattaa tekstien itsenäiseen filologiseen tarkasteluun. Tämä konkretisoituu kevätlukukauden kurssilla Latinan itsenäinen tekstinluku. Kurssit on suunniteltu suoritettaviksi samana lukuvuonna.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset