Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1204 A1.2 Latinan itsenäinen tekstinluku 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Minna Seppänen
Edeltävät opinnot
P1, A1.1.

Osaamistavoitteet

Oppia itsenäisesti apuneuvojen avulla analysoimaan, kääntämään ja ymmärtämään latinankielistä proosatekstiä ja ottamaan selvää sen historiallisesta, kirjallisesta ja kulttuurisesta kontekstista sekä tulkitsemaan tekstikriittistä apparaattia.

Sisältö

Tekstinluku ja sen apuneuvot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Jatkuva arviointi, kirjalliset kuulustelut.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

T. Pekkanen, Ars Grammatica, A. Streng, Latinalais-suomalainen sanakirja; Caesar, Bellum Gallicum 4. kirja opettajan antamana materiaalina.

Lisätietoja

Itsenäisen tekstinluvun opettaja antaa materiaalin ja ohjeistaa työskentelyn sekä aikataulun. Kummankin kevätlukukauden periodin loppupuolella on tekstitentti, joista jälkimmäistä painotetaan arvostelussa. Ennen tenttejä on ohjaustapaaminen, jota varten opiskelija palauttaa valmistamaansa materiaalia opettajan ohjeiden mukaan. Tenttien jälkeen on palautetunti. Tavoitteena on kyetä tentissä kääntämään annettu tekstikappale hyvällä suomen kielellä, mutta alkuperäistekstille uskollisesti, jäsentämään lauserakenteet ja määrittelemään sanamuodot kieliopillisesti. Tentissä on myös tunnettava kyseessä oleva auktori sekä hänen edustamansa kirjallisen lajityypin pääpiirteet, historia ja kehitys. Samoin on hallittava tekstin asiasisältö.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset