Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0984 A2.1 Latinan kielen fonetiikka 2 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
P1

Osaamistavoitteet

Tutustuminen klassillisen latinan äänne- ja tavurakenteeseen.

Sisältö

Klassillisen latinan äänneopin perusteet.

Toteutustavat

Luento-opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli kohta suoritetaan itsenäisesti: W.S. Allen, Vox Latina (s. 1–94).

Lisätietoja

Suosituksena on, että ennen latinan kielen fonetiikkaa opiskelija on suorittanut Fonetiikan perusteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset