Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0996 A2.2 Latinan kielen historia 3 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
P1

Osaamistavoitteet

Latinan kielen historian tuntemus. Kyky tunnistaa eri ilmiöitä tekstistä sekä antaa niistä esimerkkejä. Asiaankuuluvan terminologian tuntemus.

Sisältö

Latinan kielen historialliset vaiheet.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikäli kohta suoritetaan itsenäisesti: J. Clackson & G. Horrocks, The Blackwell History of the Latin Language.

 

Lisätietoja

Latinan kielen historia järjestetään pääsääntöisesti luentokurssina kevätlukukauden 1. periodissa. Kurssin kuluessa opiskelijat palauttavat määrätyssä aikataulussa opettajan antamiin materiaaleihin perustuvia tehtäviä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset