Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042121 KT53 Optimointi 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Pihlava
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia taloustieteessä tarvittavat optimoinnin käsitteet ja optimaalisuusehdot. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius muotoilla taloudellisia ongelmia optimointitehtävinä ja ratkaista niitä.

Sisältö

Kurssilla perehdytään ensimmäisen kertaluvun välttämättömiin ehtoihin rajoittamattomille ja rajoitetuille optimointitehtäville. Lisäksi tutustutaan toisen kertaluvun riittäviin ehtoihin ja konkaaveihin tehtäviin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi KT53 "Optimointi", 24 t luentoja (Pihlava) ja 12 t harjoituksia (Pihlava).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu 042121 KT53 Optimointi ja pakolliset
harjoitukset, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan määräämä materiaali.

Lisätietoja

Pakollinen vuosikurssista 2014 alkaen kaikille taloustieteen pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet