Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013012 LRS3 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä, johdon laskentatoimi 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan ymmärtämystä johdon laskentatoimen kehitystrendeistä ja erityiskysymyksistä. Kurssi lisää ja syventää opiskelijan analyyttisiä valmiuksia ajankohtaisista johdon laskentatoimen strategiseen tukeen, toiminnan ohjaamiseen ja kustannusjohtamiseen liittyvistä teemoista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää talousohjausta ja talousjohtamista laajemmin ja osaa soveltaa oppimaansa työtehtävissään ja myöhemmissä opinnoissaan.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan ajankohtaisia johdon laskentatoimen luonteeseen, rooliin ja käytäntöihin vaikuttavia työvälineitä, tekijöitä ja ilmiöitä. rityisesti tarkastelussa ovat johdon laskentatoimen strateginen tuki, controllerin roolin muutos, budjetoinnin kehittämishaasteet, suorituksenmittauksen rooli yrityksen toiminnan ohjaamisessa ja kustannuslaskennan kehittäminen (kokonaiskustannusajattelu ja avointen kirjojen käyttäminen verkostoissa).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssilla käsitellään artikkeleja ja muuta kirjallisuutta keskustellen niistä kokoontumisissa. Kurssiin kuuluu myös tiimeissä tehtävä ongelmanratkaisutehtävä, jonka tulokset esitellään ryhmälle. Kurssilla sovelletaan prosessioppimisen periaatetta ja opiskelijoilta edellytetään huolellista valmistautumista kullekin kokoontumiskerralle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos