Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053006 YJS1 Yhteisöoikeuden erityiskysymyksiä 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ3 Yhteisöoikeus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja yhteisöoikeuden erityiskysymyksistä. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää yhteisöoikeuden taustalla olevan sääntelyjärjestelmän luonteen sekä osakkeenomistajan ja yhtiön muiden etutahojen aseman muodostumisen. Lisäksi hänellä on valmius soveltaa hallitsemaansa lainsäädäntöä käytännön yhtiöoikeudellisiin ongelmiin.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan osakeyhtiöoikeuden yleistä sääntelylogiikkaa sekä osakkeenomistajan asemaa sekä corporate governance -sääntelyä. Kirjallisuus käsittää sekä osakeyhtiön yleisiä peruskysymyksiä oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta että osuuskuntakysymyksiä tarkastelevaa aineistoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2016 - 2017:
1. Aktiebolagets grundproblem: en rättsekonomisk analys, Bergström, Clas; Samuelsson, Per (2012), 978-913920608-8.
2. Osakeomistuksen riski ja sääntely, Vahtera Veikko (2011), 978-952-246-117-9 tai Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä, Pönkä Ville (2012), 978-952-63-1124-1.
3. Henkilöyhtiön pääoman hallinta, Immonen, Raimo; Ossa, Jaakko; Villa, Seppo (2012), 978-952-14-1897-6.

Lukuvuonna 2017 - 2018:
1. Aktiebolagets grundproblem: en rättsekonomisk analys, Bergström, Clas; Samuelsson, Per (2012), 978-913920608-8.
2. Osakeomistuksen riski ja sääntely, Vahtera Veikko (2011), 978-952-246-117-9 tai Yhdenvertaisuus osakeyhtiössä, Pönkä Ville (2012), 978-952-63-1124-1.
3. Henkilöyhtiöt ja verotus, Villa, Seppo; Ossa, Jaakko (2017),  Alma Talent, Helsinki, 9789521430336. Lukuunottamatta verotusta koskevia jaksoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos