Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053012 YJS7/TJS9 Immateriaalioikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Rosanna Virtanen
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ2 Sopimusoikeus ja YJ7 Markkinaoikeus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut ymmärtää keskeisimpien immateriaalioikeuksien merkityksen yrityksen kilpailuetuna sekä osaa immateriaalioikeuksien hallinnoinnin yrityksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan, milloin syntyy riski toisten immateriaalioikeuksien loukkaamisesta ja mitä elementtejä saa hyödyntää vapaasti ilman tällaista riskiä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija immateriaalioikeuksiin.

Toteutustavat

Suoritetaan kirjatenttinä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Haarmann, Pirkko-Liisa (2014): Immateriaalioikeus. 5. uudistettu painos, ISBN 978-952-14-2087-0, Talentum. (Ei lukuja III Patenttioikeus ja VIII Tavaramerkkioikeus).
2. Oesch, Rainer – Pihjalamaa, Heli – Sunila, Sami (2014): Patenttioikeus. 3. uudistettu painos, ISBN 978-952-14-2172-3, Talentum.
3. Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja (2008): Tavaramerkki, 2.uudistettu painos, ISBN 978-952-14-1270-7, Talentum. (Kirjasta luetaan luvut 1 – 10).

(päivitetty 11.4.2017) HUOM! Tutustu myös:
HE 24/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (FINLEX)
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta 616/2016 (FINLEX)

Lisätietoja

Opintojakson suoritus kirjatenttinä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Valinnaiset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Vapaasti valittavat opinnot (Tietojärjestelmätiede (FM))
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos