Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052026 YJS13 Verotus ja yritysvastuu 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä ja osaamista vero-oikeuden ja yritysten verosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Opintojakson suorittaneella on kyky ymmärtää syvällisesti yritysten verosuunnittelun oikeudellisen ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden eri tasoja, kuten myös verosuunnitteluun liittyviä eettisiä näkökulmia. Opintojakson suorittaneella on valmiudet osallistua yritysten verosuunnittelua ja sen hyväksyttävyyttä koskevaan arviointiin ja rajanvetoon. Opintojakson suorittanut ymmärtää verotuksen merkityksen yritysvastuun osa-alueena sekä tuntee menetelmiä vastuullisuuden osoittamiseksi ja arvioimiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yrityksen verotuksessa ja verosuunnittelussa vaikuttaviin oikeudellisiin ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kysymyksiin. Opintojaksolla perehdytään verotuksen rooliin yritysvastuun yhtenä osa-alueena, vastuullisen arvioinnin lähestymistapoihin ja menetelmiin sekä verosuunnitteluun liittyviin oikeudellisiin ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kysymyksiin. Yritysvastuu ei ole varsinaisesti oikeudellinen käsite, joten tällä opintojaksolla lähestymistapa
verotuksen ja verosuunnittelun kysymyksiin ei ole vain oikeudellinen, vaan kysymyksiä tarkastellaan laajemmasta yhteiskunnallisesta perspektiivisistä.

Toteutustavat

Ei luento-opetusta, kirjallinen tentti.

Kaikille yhteinen aloitusluento ti 20.3.2018 klo 14-16, luentosalissa 04.
Aloitusluennolle osallistuminen ei ole välttämätöntä kurssin suorittamiselle.

2.5.18 pidettävän tentin jälkeen seuraava tenttimahdollisuus on syksyllä 2018.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu, Knuutinen, Reijo (2014),978-952-63-0443-4. Ei lukuja 2.2 ja 8.1
2. “Is Aggressive Tax Planning Socially Irresponsible?”, Christiana HJI Panayi, Intertax 10/2015, s. 544–558.
3. “Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone”, Gribnau, Hans, Social & Legal Studies, May 2015, s. 225–250.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos