Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2940 Kuvailevat tilastomenetelmät 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Milla Salin ja Henna Isoniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan / sosiaalityön / sosiaalitieteiden perusopinnot ja Tutkimuksen tekoon orientoituminen / Johdatus sosiaalitutkimukseen. Opintojakso kuuluu osana yleisopintojen TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille -opintokokonaisuutta (8 op), josta sosiaalipolitiikan opiskelijat suorittavat tilastotieteen opettamana vain luennot (4 op). Loput 4 op muodostuvat tästä kurssista. Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin Survey-tutkimuksen perusteet tai Kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille, hänen ei tule suorittaa tätä opintojaksoa.

Yleiskuvaus

SOSP2940 (4op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalitieteellisesti orientoituneen survey-tutkimuksen perusteet, hallitsee sähköisen aineistonkeruun (Webropol) ja osaa soveltaa kuvailevia tilastomenetelmiä sosiaalitieteellisesti relevantteihin tutkimusaiheisiin. Tämän lisäksi opiskelija pystyy tulkitsemaan kuvailevilla menetelmillä tehtyjä analyysejä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kuvaileviin analyysimenetelmiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyö arvostellaan asteikolla 1-5. Kurssin arvioinnissa huomioidaan myös aktiivisuus harjoituksissa.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet