Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2946 Elämänkulku, siirtymät ja sosiaaliset riskit, luennot 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Henna Isoniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP2946 Luento ja oppimispäiväkirja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot yleisesti elämänkulun käsitteestä ja sen keskeisistä vaiheista sekä erityisesti elämänkulkuun liittyvästä siirtymästä nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen sisältyvistä sosiaalisista riskeistä sekä siitä, miten yhteiskunta tukee yksilöitä näiden siirtymien sujuvassa läpiviemisessä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yksilön elämänkulkuun. Elämänkulkuun sisältyvistä siirtymistä kurssilla keskitytään erityisesti siirtymään nuoruudesta aikuisuuteen. Nuorten elämänkulku on poikennut viime vuosikymmeninä aikuistumisen perinteisestä mallista, ja nykyään siihen sisältyvät siirtymät, kuten lapsuudenkodista poismuutto, siirtyminen opinnoista työelämään tai perheen perustaminen, tapahtuvat aiempaan verrattuna myöhemmin tai ne jäävät kokonaan toteutumatta. Kyseisiin siirtymiin sisältyy tiettyjä riskejä, jotka jakaantuvat ja kasaantuvat eri yksilöiden välillä eri tavoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja oppimispäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Oppimispäiväkirja arvostellaan asteikolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet