Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP8913 Pro gradu -seminaari I 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Professorit, yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa tieteelliseen ajatteluun ja esitystapaan sekä edistää ja tukea pro gradu -tutkielman tekoa.

Sisältö

Ensimmäisessä Pro gradu-seminaarissa opiskelija esittää tutkielmansa tutkimussuunnitelman, joka sisältää tutkielman teoreettiset lähtökohdat, kysymyksenasettelun ja lähestymistavan vaihtoehtoja sekä toimii toisten opiskelijoiden opponenttina. Seminaari I kestää yhden lukukauden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, seminaariesitelmien laatiminen ja opponointi sekä perehtyminen tutkielman aihealuetta käsittelevään kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.12 Pro gradu -seminaari (P) (Sosiaalipolitiikka)
Sosiaalitieteiden laitos
S.9 Pro gradu -seminaari (P) (Sosiaalipolitiikka)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet