Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP8914 Pro gradu -seminaari II 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Professorit, yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa tieteelliseen ajatteluun ja esitystapaan sekä edistää ja tukea pro gradu -tutkielman tekoa.

Sisältö

Toisessa Pro gradu –seminaarissa opiskelija toteuttaa tutkimussuunnitelmansa, esittelee tutkimusasetelmaansa ja raportoi tutkimustuloksiansa. Opiskelija laatii seminaariesitelmän ja toimii toisten opiskelijoiden opponenttina. Seminaari kestää yhden lukukauden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, seminaariesitelmien laatiminen ja opponointi sekä perehtyminen tutkielman aihealuetta käsittelevään kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.12 Pro gradu -seminaari (P) (Sosiaalipolitiikka)
Sosiaalitieteiden laitos
S.9 Pro gradu -seminaari (P) (Sosiaalipolitiikka)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet