Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2920 Kypsyysnäyte, kandidaatti 0 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/sosiaalitieteiden perusopinnot sekä menetelmäopinnoista Tutkimuksen tekoon orientoituminen ja vähintään yksi seuraavista: Laadullinen tutkimus, Sosiaalitilastollinen tutkimus tai kokonaisuus, johon kuuluvat Kuvailevat tilastomenetelmät ja Tilastotieteen peruskurssi soveltajille

Yleiskuvaus

SOSP2920 Kypsyysnäyte, kandidaatti

Osaamistavoitteet

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä äidinkielen taitonsa.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa kandidaatin tutkielman teemaan liittyvän kypsyysnäytteen, joka arvioidaan sekä sisältönsä että kieliasunsa perusteella.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun valmis kandidaatin tutkielma on palautettu ohjaajalle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen tenttiakvaariossa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kypsyysnäyte arvostellaan sekä kieliasultaan että sisällöltään asteikolla hyväksytty-hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet