Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2943 A.2 Suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen historia (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Laura Järvi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa yleiskatsauksen kotimaiseen sosiaalipolitiikan kirjallisuuteen ja tutkimukseen hyödyntämällä sosiaalipoliittista tutkimuskirjallisuutta. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija siihen, miten sosiaalipolitiikan tutkimus on kehittynyt Suomessa.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tunnetuimpien kotimaisten sosiaalipolitiikan klassikoiden tuotantoon. Lisäksi kurssilla tutustutaan suomalaiseen sosiaalipolitiikan tutkimukseen ja sen kehittymiseen. Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen kehittymisestä, aihealueista ja näkökulmista.

Toteutustavat

Tentti tenttiakvaariossa: https://tenttis.utu.fi/

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu mahdollista suorittaa tenttiakvaariossa koko lukuvuoden ajan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupaketti, joka koostuu kotimaisista sosiaalipolitiikan klassikoista ja kotimaisesta sosiaalipolitiikan tutkimuskirjallisuudesta, saatavilla Moodlessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet