Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3047 Perhesosiaalityö, kirjallisuus 2–3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Assi Ailoranta
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ3047 Kirjat (2-3 op) pääaineopiskelijat tekevät kirjatentin 2 op:n ja sivuaineopiskelijat 3 op:n

Osaamistavoitteet

Opintojakson kirjallisuuskuulustelun tavoitteena on opiskelijan tiedollisten valmiuksien lisääminen perheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, siinä käytettävästä teoriataustasta ja käytännön valmiuksista.

Sisältö

Kirjallisuuskuulustelun sisältönä ovat tilannearvioinnin eri tavat ja muodot perheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä sekä siihen liittyvä ammattietiikka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus (pääaineopiskelijat 2 op): Mainstone, Fiona (2014) Mastering whole family assessment in social work. Balancing the needs of children, adults and their families JA Forsberg& Autonen-Vaaraniemi (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily & sosiaalityö

Tenttikirjallisuus (sivuaineopiskelijat 3 op): Mainstone, Fiona (2014) Mastering whole family assessment in social work. Balancing the needs of children, adults and their families JA Forsberg& Autonen-Vaaraniemi (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily & sosiaalityö JA Helm, Duncan (2010) Making sense of child and family assessment: how to interpret children’s needs

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet