Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3048 Perhesosiaalityö, luento 1 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Assi Ailoranta
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ3048 Luento (1op) pääaineopiskelijat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perhesosiaalityöhön liittyvää teoriaperustaa ja tietää perhesosiaalityössä käytettäviä työmenetelmiä. Opintojaksolla opiskelija omaksuu ammatillisia valmiuksia lapsiperhesosiaalityössä tarvittavaan tilannearviointiin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään perhesosiaalityön perusteisiin ja työkäytäntöihin painopistealueena lapsiperhesosiaalityö. Perhettä, perheen merkitystä, perhehistoriaa ja perheen toimintaa tarkastellaan erityisesti sosiaalityön asiakastyön näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 4 t 0 t

Luennot 12 h ja seminaarityöskentely 4h, johon kuuluu kirjallinen essee

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet