Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3049 Perhesosiaalityö, essee 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Assi Ailoranta
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ3049 Essee (2 op) pää- ja sivuaineopiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa perhesosiaalityöhön liittyvää teoriaperustaa kirjalliseen esseetyöhön.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa Susanna Alakosken teoksen pohjalta esseen, jossa analysoidaan teosta perheen ja lapsen näkökulmasta hyödyntäen perhesosiaalityön teoriaperustaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen essee ja esseeseminaari (pääaineopiskelijat, sisältyy luento-opetukseen)
Kirjallinen essee (sivuaineopiskelijat, esseen ohjeet pyydetään vastuuopettajalta s-postitse)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen materiaali: Alakoski, Susanna: Sikalat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Perhesosiaalityö (P) (Sosiaalityö)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet