Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2103 Kommunikation und Kultur im Recht II 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: lehtori Almut Meyer
Edeltävät opinnot
Opiskelijalla tulee olla sopivat kielelliset taidot ja motivaatio suorittaa kurssi. Mahdollisista kielitaitoon liittyvistä kysymyksistä suositellaan keskustelemaan vastuuopettajan kanssa.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-C1

Yleiskuvaus

Opintojakso on osa oikeustieteellisen tiedekunnan saksan kielen oikeuskielen viestinnän ja saksankielisen oikeuskulttuurin kurssitarjontaa. Kurssi sopii myös aiheista kiinnostuneille muiden tiedekuntien opiskelijoille sekä kielen ja käännöstieteiden opiskelijoille.

Kurssi välittää kommunikatiivisia taitoja kansainvälistyvää työtodellisuuksia varten.Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja suullista viestintää ammatillisesta ja tieteellisestä näkökulmasta. Opintojakso syventää oikeuskielen ja oikeusviestinnän osaamista keskittyen juridisen työskentelyn teksteihin. Opetuksessa käytetään autenttista ja aiheesta riippuen ajankohtaista materiaalia myös audiovisuaalisessa muodossa sekä tietotekniikan avulla.

Taitotaso: Tekstin ymmärtäminen B2-C1, suullinen viestintä B1-B2

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oikeustekstejä kulttuurisissa konteksteissa
- tutustuu oikeudellisiin ajattelutapoihin
- pystyy vertailemaan Suomen ja saksankielisten maiden oikeusjärjestelmiä
- on asiantunteva välittäjä oikeussysteemien sekä oikeuskulttuurien välillä
- laajentaa taitoa toimia kansainvälistyvissä työympäristöissä
- kehittää kriittistä ajattelua

Sisältö

Käsiteltäviä aihepiirejä mm:
- Siviilioikeudellisia ja julkisoikeudellisia aihepiirejä,
- Oikeusteoreettisia aiheita,
- Oikeusvertailua,
- Ajankohtaiset aiheet

Toteutustavat

Interaktiivinen kontaktiopetus 3 tuntia viikossa, josta osa tapahtuu pari- ja pienryhmätyöskentelynä (yhteensä 42 t).

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Osallistuminen säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (75% läsnäolo opetuksessa). Kirjallinen kuulustelu lukukauden lopussa ja lyhyt esitelmä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun ja aktiivisen opetukseen osallistumisen perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opetussuunnitelma päivitetty lukuvuodelle 2017-2018. Aiempi 6 op:n opintojakso on jaettu kahteen osaan (Kommunikation und Kultur im Recht I ja Kommunikation und Kultur im Recht II).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
Oikeustieteellinen tiedekunta
OTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (Oikeustiede, OTM-tutkinto)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet