Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0009 Français juridique II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Sandra Jacquemot
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssilla syvennetään juridique 1 -kurssilla opittuja taitoja ja perehdytään lisää oikeuskäytäntöihin.

Le cours approfondira les connaissances et le vocabulaire spécifique acquis en Francais juridique 1 et se concentrera sur les pratiques juridiques (la procédure et les décisions de justice).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ranskalaisen oikeusjutun etenemisen alusta loppuun ja kykenee kommunikoimaan ranskalaisten juristien kanssa.

À la fin du cours, l'étudiant (e) sera capable de comprendre les notions de la procédure, du droit des contrats ainsi que d'analyser des décisions de justice, de s'exprimer et d'échanger sur un sujet de droit traité en cours.

Sisältö

Oikeusmenetelmät käytännössä ja oikeudessa, oikeuspäätösten analysointi, syventyminen erilaisten oikeuslaitosten kompleksiseen kieleen, erilaisten sopimusten analysointi, erilaiset sanasto- ja käännöstehtävät, opiskelijoiden toivomusten mukaiset juridiset aiheet.

Initiation à la procédure, analyse de décisions de justice, présentation des droits subjectifs et introduction au droit des contrats.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 70 t 0 t

4 op: luennoilla oltava vähintään 80 % paikalla. Lisäksi kaikki annetut tehtävät on tehtävä ja koe on suoritettava hyväksytysti.

Edellä mainitun lisäksi tiivistelmät luennoista palautettava luennon lopussa.

Travaux dirigés 36 h, travail indépendent 70 h.
4 ECTS - Assiduité obligatoire à 80 %.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

- Participation active
- Exercices et travail de groupe
- Essais

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Jatkuva seuranta. Note 0-5. Contrôle continu.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

1. Semestre de printemps

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Matériel fourni par l’enseignant.

Lisätietoja

Kurssi sopii myös muiden tiedekuntien opiskelijoille.
Le cours est ouvert à toutes les facultés.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
Oikeustieteellinen tiedekunta
OTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (Oikeustiede, OTM-tutkinto)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet