Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3053 Kandidaatin seminaari 0 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/sosiaalitieteiden perusopinnot sekä menetelmäopinnoista Tutkimuksen tekoon orientoituminen ja vähintään yksi seuraavista: Laadullinen tutkimus, Sosiaalitilastollinen tutkimus tai kokonaisuus, johon kuuluvat Kuvailevat tilastomenetelmät ja Tilastotieteen peruskurssi soveltajille

Yleiskuvaus

STYÖ5053 Kandidaattiseminaari

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin aikana opiskelija laatii pienen tutkielman, jonka eri vaiheita esitellään seminaaritapaamisissa. Seminaarin jälkeen opiskelija osaa vastaanottaa palautetta omasta tutkielmastaan ja antaa vertaispalautetta toisille opiskelijoille.

Sisältö

Seminaari sisältää seminaarityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Tieteellisiä keskusteluvalmiuksia kehitetään osallistumalla aktiivisesti seminaarityöskentelyyn sekä opponoimalla toisten opiskelijoiden tutkielmia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

HUOM! Kaikki pakolliset edeltävät opinnot tulee olla suoritettuina ennen kurssin alkamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Yhden lukukauden kestävä seminaarityöskentely, jonka yhteydessä laaditaan seminaariesitelmiä, kandidaatintutkielma sekä kirjoitetaan tutkielmaan pohjautuva kypsyysnäyte. Kandidaattiseminaarin aikana osallistutaan lisäksi kieliopintoihin kuuluvalle Kielikeskuksen järjestämälle kurssille Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus (1 op).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Osallistuminen seminaariin on pakollista. Seminaariin on ennakkoilmoittautuminen.
Sosiaalityön seminaarityöskentelyyn voidaan erikseen sovittaessa hyväksyä sellaisia sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoita, jotka ovat suorittamassa valtiotieteiden kandidaatin tutkintoa muussa oppiaineessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet