Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ3054 Kandidaatin tutkielma 10 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/sosiaalitieteiden perusopinnot sekä menetelmäopinnoista Tutkimuksen tekoon orientoituminen ja vähintään yksi seuraavista: Laadullinen tutkimus, Sosiaalitilastollinen tutkimus tai kokonaisuus, johon kuuluvat Kuvailevat tilastomenetelmät ja Tilastotieteen peruskurssi soveltajille

Yleiskuvaus

STYÖ3054 Tutkielma (10op)

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkielman suorittamisen jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkielman, ymmärtää tutkimuseettisten kysymysten merkityksen ja osaa tuottaa tekstiä, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen tyyliä ja tieteellisten tutkimusten raportointitapaa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden tutkielmia näiden kysymysten valossa. Opiskelija osaa hyödyntää osaamistaan maisteriopintojen tutkielmassa. Kandidaatintutkielma voidaan laatia joko teoreettisena kirjallisuuskatsauksena tai pienimuotoisena empiirisenä tutkielmana.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa kandidaattiseminaarin aikana itsenäisen tieteellisen tutkielman.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

HUOM! Kaikki pakolliset edeltävät opinnot tulee olla suoritettuina ennen kurssin alkamista.

Toteutustavat

Itsenäisen tutkielman tekeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Yhden lukukauden kestävän kandidaattiseminaarin aikana tehtävä kandidaatin tutkielma. Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto:

Airio ym.: Opas kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet