Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0257 A.9 Taloussosiologian kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielma on valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Valtiotieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Opintojaksolla opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen tekoon ja harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan.

Sisältö

Kandidaatintutkielmatyöskentely. Opiskelija laatii ja esittää pääasiassa olemassa olevaan lähdeaineistoon perustuvan tutkimusraportin, jota kutsutaan kandidaatintutkielmaksi. Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn osallistuttuaan opiskelija osaa hankkia, arvioida ja raportoida tietoa itsenäisesti. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksissa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Tutkielma jätetään arvioitavaksi viimeistään tammi- tai toukokuun 15. päivä.
Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte, joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta.
Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan on osallistuttava informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen sekä opinnäytteen kielenkäytön ohjaukseen.
Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.
Kaikki kandidaatintutkielmat käyvät läpi plagiaatintunnistuksen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Voidaan suorittaa joko syys- tai kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet