Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0260 S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II, kirjallisuus 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Taru Lindblom
Edeltävät opinnot
A.1 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää opiskelijan osaamista ajankohtaisiin teorioihin ja tutkimuksiin kulutusta, kulttuuria ja taloutta koskien.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijan tietämys kulutuksen, elämäntavan ja kulttuurin sosiologiasta syventyy. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää valitsemiaan kulttuuri-ilmiöitä ja elämäntapakysymyksiä ajankohtaisten teorioiden ja tutkimustulosten perusteella. Lisäksi opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuden ymmärtää aikaisempaa syvällisemmin kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan keskeisiä piirteitä sekä kulutuksen kriittistä tarkastelua.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuus tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bennett et al. (2009): Culture, Class, Distinction. London & NY, Routledge.

2. Lamont, M. (1992): Money, morals, and manners: the culture of the French and American upper-middle class. Chicago, University of Chicago Press.

3. Artikkelikokoelma, saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet