Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0261 S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II, lukupiiri 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Taru Lindblom
Edeltävät opinnot
A.1 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää opiskelijan osaamista ajankohtaisiin teorioihin ja tutkimuksiin kulutusta, kulttuuria ja taloutta koskien.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu lukupiirissä erityisalakohtaisiin tutkimuksiin kulutusta, kulttuuria ja taloutta koskien. Lukupiirin tarkoituksena on saada opiskelijat aktiivisesti keskustelemaan ja tarkastelemaan kriittisesti valittuja teemoja käsitteleviä tutkimuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Lukupiiriopetuksessa opiskelija valmistelee etukäteen kutakin tapaamiskertaa varten ohjeistetun lyhyt esseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Artikkelikokoelma, saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Lisätietoja

Kurssin voi korvata suorittamalla kurssin TALS1005 Consumption, Culture and Economy II, Discussion group.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet