Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0031 Kieliteknologian sovellukset ja mahdollisuudet 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
tutkijatohtori Veronika Laippala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat kieliteknologian perussovelluksiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin erityisesti eri digitaalisten ihmistieteiden kysymyksissä, laajasti monikielisiä aineistoja ja työkaluja käyttäen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan morfologisiin ja syntaktisiin analyysiohjelmiin sekä niiden käyttöön erikielisissä kieliaineistoissa ja kielentutkimuksen kysymyksissä, sanojen ja tekstien merkitysten automaattiseen analyysiin, mielipiteiden louhintaan sekä konekäännösohjelmien toimintaan ja posteditointiin. Lisäksi käsitellään automaattiseen tekstinluokittelun ja klusteroinnin mahdollisuuksia suurten tekstiaineistojen hallinnassa ja erilaisia suurten aineistojen kuvailumenetelmiä, kuten avainrakenneanalyysiä. Kurssi soveltuu ensimmäiseksi aihepiiriä käsitteleväksi kurssiksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi

Luennot, harjoitustyöt, tentti tai lopputyö, joko suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieliteknologia (Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset