Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0030 Automaattinen tekstiprosessointi 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
tutkijatohtori Veronika Laippala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan Unix-pohjaisen tekstinprosessoinnin perustaidot. It-laitoksen opiskelijoille kurssin tavoitteena on laajentaa osaamista komentorivipohjaisista Unix-työkaluista. KKL:n opiskelijoille tavoitteena on oppia prosessoimaan ja käsittelemään koneellisesti laajoja tekstiaineistoja.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi Unixin tarjoamat perustyökalut ja –menetelmät datan prosessointiin. Aiheina ovat mm. säännölliset lausekkeet, tiedostojen ja kansioiden hallinta, monien tiedostojen yhtä-aikainen prosessointi, hakujen tekeminen, säännölliset lausekkeet, (haku)tulosten järjestäminen ja laskeminen sekä ohjelmien perättäinen ajo putkilla. Kurssi koostuu ennen kaikkea yksinkertaisista käytännön tehtävistä, joiden avulla opiskelijat oppivat työkalujen soveltamista käytännönläheisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennot, harjoitustyöt, mahdollisesti lopputentti; joko suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieliteknologia (Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset