Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0163 A.4 Työelämän sosiologia, luennot 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työelämän sosiologiaa käsittelevän sosiologisen tutkimuskentän.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan työelämän ajankohtaisiin ilmiöihin kuten työelämän muutokseen, yrittäjyyteen ja työhyvinvointiin Lisäksi opintojaksolla käydään läpi työelämän laatuun ja työelämän rakenteisiin liittyviä kysymyksiä sekä arvioidaan kriittisesti työelämän nykytilasta käytävää julkista keskustelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentokurssille ja kirjoittamalla sekä luentopäiväkirja että essee, johon liittyvä materiaali kurssin moodle-sivuilla. Ohjeet kurssin suorittamiseen löytyvät Moodle-sivuilta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama lukemisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
A.4 Työelämän sosiologia (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet