Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1228 S.2 Sosiologian teoriat, kirjat 1 ja 2 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa eritellä yksityiskohtaisesti yhden tai useamman sosiologisen teorian tai teoreettisen suuntauksen lähtökohtia ja sisältöä. Opiskelija hahmottaa erilaisia tapoja muodostaa teorioita ja osaa vertailla niitä keskenään.

Sisältö

Opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielmansa aiheeseen soveltuvaan yhteiskuntateoriaan.

Toteutustavat

Kohtaan sopivista luennoista tiedotetaan oppiaineen opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukukausi 2016-2016 (1.9.2016 alkaen):

TENTITÄÄN 4 OP SEURAAVISTA KIRJOISTA:

Bhambra: Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination. 2 op

Bourdieu: Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. 4 op

Campbell: The Myth of Social Action. 2 op

Collins: Interaction Ritual Chains. 4 op

Demeulenaere: Analytical Sociology and Social Mechanisms. 2 op

Pyykkönen & Kauppinen: 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. 4 op

Goldthorpe: On Sociology: Critique and Program Vol. 1 (Second Edition). 2 op

Hedström: Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. 2 op

Joas & Knöbl: Social Theory. 4 op

Latour: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. 2 op

Pyyhtinen: Simmel and “the Social”. 2 op

Swedberg: The Art of Social Theory. 2 op

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös soveltuvilla luennoilla tai lukupiireillä. Myös esseen kirjoittaminen on mahdollista. Esseeaiheista sovitaan erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet