Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1231 S.3 Sosiologian historia ja klassikot 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oppiaineen historiaa, on perehtynyt sosiologian klassikkojen tutkimuksiin ja tapaan ymmärtää sosiologian luonne ja kohde sekä ymmärtää klassisen perinteen merkityksen oppialalle.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiologian historiaan ja sosiologian tunnetuimpien klassikoiden alkuperäistuotantoon kirjallisuustentin avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus valitaan 6 op:n kokonaisuutena alla olevalta listalta:

Callinicos: Social Theory. A Historical Introduction (2 op).

Kandal: The Woman Question in Classical Sociological Theory (2 op).

Swingewood: A Short History of Sociological Thought (3. painos) (2 op).

Durkheim: Itsemurha (2 op).

Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta (2 op).

Durkheim: Uskontoelämän alkeismuodot (2 op).

Goffman: Vuorovaikutuksen sosiologia (2 op).

Marx: Pääoma I (4 op).

Merton: On Social Structure and Science, sivut 23-336 (4 op).

Mills: Sosiologinen mielikuvitus (2 op).

Simmel: Suurkaupunki ja moderni elämä (2 op).

Simmel: Sociology. Inquiries to the construction of social forms, volume 1 (4 op)

Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus sekä joko Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki tai Kaupunki (2 op).

Weber: Economy and Society, vol. 1, sivut 3-310 ja 399-634 (4 op).

Valikoima sosiologian historiaa käsitteleviä artikkeleja (2 op). Luettavat artikkelit löytyvät sosiologian kotisivulta

Lisätietoja

Kirjoja voi korvata sosiologian historiaan ja klassikoihin liittyvillä luentosarjoilla, lukupiireillä ja seminaareilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet