Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1226 S.1 Tutkimusseminaari 1 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Seminaarin kuluessa opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielmansa laajan tutkimussuunnitelman, esittää suunnitelmaansa seminaareissa, kommentoi muiden suunnitelmia sekä aloittaa tarvittaessa tutkimusaineiston keräämisen.

Sisältö

Seminaarin kuluessa kirjoitetaan tutkielman laaja tutkimussuunnitelma, joka sisältää tutkielman kysymyksenasettelun, kirjallisuuskatsauksen sekä vähintään alustavan aineisto- ja menetelmäkuvauksen. Lisäksi seminaarissa esitetään tekstejä ja kommentoidaan muiden tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarin toimintaan, kirjoittaa tutkielmansa laajennetun tutkimussuunnitelman. Seminaarissa seurataan jokaisen osallistujan työn etenemistä. Osallistujat kirjoittavat työn eri vaiheissa esityksiä ja saavat palautetta sekä opettajalta että muilta seminaarilaisilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Tutkimusseminaari järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.

Lisätietoja

Seminaariin ilmoittautuminen ennen lukukauden alkamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.1 Tutkimusseminaari (Sosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet