Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI6450 S.1 Tutkimusseminaari 2 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot Tutkimusseminaari 1.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on edennyt pro gradu -tutkielmansa aineiston analysointiin ja raportointiin ja saa tutkielmansa valmiiksi.

Sisältö

Seminaarin kuluessa analysoidaan aineistoa, esitetään tuloksia ja osia tutkielman tekstistä sekä kommentoidaan muiden tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarin toimintaan ja kirjoittaa tutkielmansa käsikirjoituksen, joka sisältää tutkimuksen taustoituksen, kysymyksenasettelun, aineisto- ja menetelmäkuvaukset sekä vähintään alustavat tutkimustulokset. Seminaarissa seurataan jokaisen osallistujan työn etenemistä. Opiskelija kirjoittaa työn eri vaiheissa esityksiä ja saa palautetta sekä opettajalta että muilta seminaarilaisilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Tutkimusseminaari järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.

Lisätietoja

Seminaariin ilmoittautuminen ennen lukukauden alkamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.1 Tutkimusseminaari (Sosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet