Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1238 S.5 Teemaseminaari, Yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Suvi Salmenniemi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee opintolinjan teemaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä teoreettisia ja metodologisia suuntauksia. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää käsitteitä ja teorioita yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoinnissa sekä osaa kriittisesti arvioida käsitteiden, teorioiden ja metodologisten lähestymistapojen hyödynnettävyyttä sosiologisessa tutkimuksessa.

Sisältö

Opiskelija syventää osaamistaan opintolinjan aihepiiriin liittyvistä käsitteellisistä, teoreettisista ja metodologisista kysymyksistä. Seminaareissa opiskelijat tekevät kirjallisia töitä, esittävät niitä toisilleen ja kommentoivat muiden esityksiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintokokonaisuuden voi korvata opintolinjan aihepiiriin liittyvillä lukupiireillä tai kirjallisilla töillä. Korvaavuuksista tulee neuvotella etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.5 Teemaseminaari (Sosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet