Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI1240 S.6 Opintolinjan ajankohtainen tutkimus, Yhteisöt ja yhteiskunnallinen muutos 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee opintolinjan keskeistä viimeaikaista tieteellistä keskustelua. Opiskelija osaa tarkastella ja kommentoida kriittisesti kyseistä opintolinjaa koskevaa tutkimusta.

Sisältö

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee opintolinjan keskeistä viimeaikaista tieteellistä keskustelua. Opiskelija osaa tarkastella ja kommentoida kriittisesti kyseistä opintolinjaa koskevaa tutkimusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Suoritustapa
Opiskelija suorittaa kokonaisuuden seuraamalla opintolinjan näkökulmasta keskeistä tutkimusta osallistumalla tieteellisiin tutkimusseminaareihin (esim. TCWR-seminaarit, sosiologipäivät, vierailuluennot, kansainväliset konferenssit, Kulttuurinen vuorovaikutus -seminaari) ja/tai seuraamalla opintolinjan ja pro gradu -tutkielmansa aihepiiriä käsittelevää uutta vertaisarvioitua tutkimusta. Opiskelija koostaa seminaariesitysten ja/tai tutkimusartikkelien pohjalta esseen, joka sisältää esitysten ja artikkelien referaatit sekä opiskelijan oman pohdinnan siitä, millä tavoin ne liittyvät toisiinsa tai täydentävät toisiaan tutkimuksellisesti, metodologisesti tai teoreettisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet