Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PGS_1736 Tieteelliset artikkelit - kriittinen lukeminen ja arviointi 1 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Turun yliopiston kliinisen tohtoriohjelman koulutustyöryhmä / Sakari Suominen

Yleiskuvaus

Kurssilla käydään läpi julkaisutyypit, artikkelien rakenne ja opitaan kriittisen lukemisen perusteet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kriittisesti analysoimaan tieteellisissä julkaisuissa käytettyjen tutkimusmenetelmien ja aineiston soveltuvuutta sekä arvioimaan tulosten raportointitapaa ja tulosten tulkintaa.

Sisältö

Luennot julkaisemisen perusteista ja erityyppisten tutkimusten arvioinnista. Luentojen teemoja voivat olla esimerkiksi:
- Laadullisin menetelmin tehtyjen tutkimusten arviointi
- Näyttöön perustuva lääketiede ja terveydenhuolto sekä näytönasteen arviointi (EBM-perusteet)
- Hoitosuosituksia koskevien artikkelien arviointi
- Diagnostisen tutkimuksen arviointi
- Terveystaloustieteellisten artikkelien arviointi
- Lääkkeiden markkinoinnin sekä kliinisiä lääketutkimuksia koskevien artikkelien arviointi
- Interventiotutkimuksen arviointi
- Katsausartikkelin arviointi
- Systemaattisen katsauksen arviointi
- Meta-analyysin tulkinta
- Havainnoivan tutkimuksen arviointi
- Kielentarkastus

Opetuskieli

suomi, englanti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med